top of page

Časté otázky ohledně Rekonektivního léčení a Reconnection

Jaký je rozdíl mezi The Reconnection a Rekonektivním léčením?

Oba procesy The Reconnection i Rekonektivní léčení jsou návratem k našemu původnímu stavu harmonie a zdraví.

Rekonektivní léčení:

Rekonektivní léčení je terapie, kterou si volí klienti, které trápí nějaké zdravotní či psychické problémy. Provádí se vleže na lehátku po dobu 30 minut, klient má zavřené oči. Terapeut pomocí frekvencí, to znamená bezdotekově pracuje s klientem, který mnohdy zažívá různé formy prožitků od hluboké relaxace, po samovolné pohyby některých svalů těla, může vidět různé barvy, obrazy, slyšet zvuky nebo mít jinou formu zážitku ve svém těle nebo psychice.


Rekonektivní léčení se provádí zpravidla ve 3 sezeních v rozsahu jednoho týdne, poté se nechá léčení působit.Není to terapie na týdny, měsíce nebo roky. Dokáže vyřešit mnoho zdravotních i psychických problémů někdy na více úrovních.
V případě, že má klient potřebu nebo nějaký jiný problém v budoucnosti, může sezení po nějaké době zopakovat.

Výsledky Rekonektivního léčení mají tendenci být trvalé po zbytek života.

Proces Personal Reconnection (Znovunapojení):

Proces The Reconnection (Znovunapojení) je proces, který se provádí ve dvou dnech, v rozmezí 4 dnů, kdy musí být dokončen. Jedná se o dvě 30 – 45 minutová sezení, kdy klient opět leží na lehátku se zavřenýma očima a odpočívá. Praktik aktivuje energetické dráhy a body v těle pomocí frekvencí (bezdotykově) v rámci daného systému.


Proces The Reconnection je většinou velkým evolučním skokem ve vývoji klienta v mnoha směrech, stejně tak Rekonektivní léčení harmonizuje náš život v mnoha oblastech (fyzická, psychická, emocionální, duchovní...) a akceleruje náš vývoj dopředu.
The Reconnection se dělá jednou za život a není potřeba jej nikdy opakovat.

Co při Rekonektivním léčení nebo The Reconnection ucítím? 

Je to velmi individuální.

Spojení s frekvencemi a sezení samotné, může být velice krásný a nezapomenutelný zážitek.

Je to opravdu častokrát něco, co přesahuje v mnoha směrech naší představivost. Tak jako výsledky s tím často spojené.

Každý jsme individuální a každý tím pádem máme jinou formu cítění a prožitku.

Jsou lidé, kteří přijdou na sezení a jen si příjemně odpočinou. Pro mnoho z nich už toto je změna.

Jsou další lidé, kteří mají zážitky pestré a intenzivní.

Nic není dobře ani špatně. Neznamená, že když někdo má více zážitků, že to přináší více výsledků. Naopak také neznamená, že když má někdo méně zážitků nebo jen minimální, že to funguje méně. Je to jen forma jakou tento člověk vnímá, a to co je opravdu důležité, je právě to, co se děje a mění po sezení. Je to proces. Je třeba ho nechat rozvinout a zapůsobit.

Při seznení můžete zažít různé pocity v těle. Například brnění, teplo, chlad, samovolné pohyby různých svalů a částí těla, mrkání očních víček, změnu dýchání. Můžete mít pocit že se vznášíte, můžete mít pocit, že se Vaše tělo zvětšuje, můžete vidět barvy, které jste ještě neviděli, můžete slyšet zvuky, které jste ještě neslyšeli, můžete vidět spoustu obrazů, může se Vám objevit spousta zážitků na které jste již zapomněli a mnoho dalšího.

Podstatné je ale vědět, že to je sice někdy zajímavé, ale není to rozhodující pro vyléčení.

Nevytvářejte si očekávání. Co přijde, přijde samo a nemusíte to jakkoli spoluvytvářet nebo si představovat. Je to velmi, velmi reálné.

Jaký účinek mohu očekávat? 

Primárně je lepší zbavit se očekávání. Tím umožníte přijít té nejoptimálnější formě řešení.

Velmi často se snažíme výsledky procesů v našem životě manipulovat nebo na ně vyvíjíme tlak.

Léčení může mít velmi komplexní formu a podobu a může přijít ze strany, ze které bychom si ho nedokázali ani představit.

Co se týče výsledků a účinnosti, The Reconnection a Rekonektivní léčení má celé spektrum známých výsledků v oblasti fyzických, psychických, emocionálních i duchovních problémů klientů, kteří sezení podstoupili.

Tím, že se nejedná o diagnózu, ani se nezaměřujeme na konkrétní problém klienta, ale pomáháme tělu a celému systému, vrátit se do stavu původního zdraví a rovnováhy, může spojení s frekvencemi vyřešit prakticky každou formu nerovnováhy, často projevené do formy nemoci a zároveň, společně s tím, vyřešit i jiné oblasti našeho života, které s tímto problémem souvisely.

The Reconnection a Rekonektivní léčení dosahují výborných výsledků s nemocemi jako jsou rakovina, parkinson, roztroušená skleróza, bolesti zad, problémy s klouby, nemoci pohybového ústrojí, problémy s trávením, problémy s tlakem, ledvinové a jiné onemocnění, psychické problémy, deprese a mnoho dalších....

Výsledky léčení mají většinou tendenci setrvat na celý život.

The Reconnection s sebou přináší často i narovnání našich vztahů, změnu životní filozofie, změny nefunkčních vzorců chování, navýšení vnímání, sebevědomí a další...

Jak se mám na Rekonektivní léčení nebo The Reconnection připravit, co k tomu potřebuji?

 

Na oba procesy není nutné jakkoli se připravovat.

Rekonektivní léčení ani The Reconnection není léčba spojená s diagnostikou. Je to spíše proces, umožňující nám vrátit se do původního stavu harmonie, rovnováhy a zdraví.

Během spojení s frekvencemi si naše tělo někde hluboko v podvědomí vzpomene, že umí fungovat na stejné úrovni harmonie a zdraví jako jsou frekvence a postupně se začne do tohoto stavu vracet. Pro každého to má jinou formu, přesně podle toho, co ten daný člověk potřebuje nejvíce.

Je to velmi přirozený proces. Ideální je, když si neklademe žádná očekávání.

Prostě přijdeme, lehneme si na lehátko a necháme prostor tomu, co je pro nás nejvhodnější. A to, co ví naše tělo, podvědomí a inteligence, se kterou jsme během tohoto procesu v kontaktu, nejlépe.

Může mi Rekonektivní léčení nějak uškodit? (již se léčím, jsem těhotná, atd...)

Ne nemůže.

Rekonektivní léčení není odstraňovnání symptomů, nezabývá se ani diagnostikou, či jinou formou zaměření se na problémy v těle nebo životě klienta.

Rekonektivní léčení je pouze návrat k původnímu stavu harmonie a zdraví. To znamená, že naše tělo, psychika, emoční stav a v podstatě celý systém navrací do svého optimálního stavu. Tento návrat může být pro každého jiný a někdy může vynést na povrch věci, před kterými jsme zavírali oči nebo je nechtěli vidět nebo řešit. Určitou formou jsou před nás postaveny tak, že jsme nuceni se jimi zabývat a vyřešit je. Je to proces, který směřuje k tomu, abychom se dostali do integrity sami se sebou a aby se vše, co v našem systému způsobuje nepříjemnosti a disharmonii, vyčistilo a vyléčilo.

The Reconnection ani Rekonektivní léčení nemá žádné vedlejší účinky.

Mohu po léčení vykonávat běžnou činnost? (řízení automobilu, běžná pracovní činnost...)

Ano, můžete. 

Po Rekonektivním léčení nebo The Reconnection budete ve stavu, kdy můžete běžně vykonávat vše, na co jste zvyklí. Někdy budete potřebovat pár minut na vstřebání zážitků ze sezení, ale ani jeden z procesů Vás nebudou omezovat ve Vaší běžné činnosti. Naopak se můžete cítit mnohem klidnější a vyladěnější.

Je nutná kontrola po léčení? 

Ne. Není to potřeba ani to není součástí praxe. Samozřejmě kdykoli budete chtít cokoli konzultovat, můžete se obrátit na praktika,u kterého jste sezení absolvoval, ale žádná specifická kontrola, ani další návštěva není zapotřebí.

Lze Rekonektivní léčení uplatnit na pojišťovnu?

Ne. V současné době to možné není, ale světový lídr této metody Dr. Eric Pearl a jeho tým pracují na tom, aby se Rekonektivní léčení stalo součástí zdravotní péče uznávané širokou veřejností, včetně lékařských institucí a pojišťoven. V některých státech se tak již stalo, ale u nás tomu ještě tak není.

Jaký je rozdíl mezi Rekonektivním léčením a jinými typy / metodami energetického léčení? 

(Reiky, Čchi - kung a podobně...)

V první řadě je značný rozdíl v tom, že Rekonektivní léčení není jen další forma energetického léčení, ale ve vztahu s The Reconnection a Rekonektivním léčením se hovoří spíše o frekvenkčním nebo informačním léčením.

Je zde několik zásadních rozdílů. Během působení rekonektivních frekvencí na klienta praktikem Rekonektivního léčení bylo na mnoha vědeckých pracovištích po celém světě změřeno, že do těla proudí 3 složky. Enormní množství světla ve fyzické podobě. (Každá naše buňka vyzařuje světlo a podle úrovně světla v našem těle se cítíme buď unavení, vyhořelí, depresivní nebo naopak vitální, zdraví a energičtí. Informace v harmonické podobě (Tyto informace narovnávají náš kód DNA, který byl někde během našeho života pokroucen a deformován.) A poslední složkou je energie ve velmi širokém spektru. 

 

Tato energie, když jí fyzici zkoumali s jinými formami energetického léčení, které tu byli na planetě již dříve, tak zjsitili, že každá metoda ať už je to Reiky, Čchi Kung nebo jiné mají nějaké specifické spektrum energie – nějaký rozsah. Někde se potkávají, někde se přesahují, ale když měřili energii která je součástí spektra frekvence Rekonektivního léčení, tak zjistili, že Rekonektivní frekvence mají tento rozsah daleko širší – jako by to byl deštník, který ty ostatní metody energetického léčení zastřešoval.

Nikdo nechce tvrdit, že něco z toho je horší nebo lepší. Je to prostě měřitelný fakt.

To důležité je, že spektrum Rekonektivních frekvencí proudící do těla člověka je více širší a komplexnější. A obsahuje kromě energie celé spektrum složené ze světla, energie a informace.

Zajímavostí také je, že u působení Rekonektivními frekvencemi se vzdáleností od těla klienta  intenzita frekvencí neklesá, ale naopak se zvyšuje. Což u použití energetických forem léčení je naopak.

bottom of page